Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...29.06.2022.

Učešće Zastupnice na konferenciji „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“

Učešće Zastupnice na konferenciji „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“

Dana 29. juna 2022. godine u hotelu „Hilton“ u Podgorici održava se konferencija na temu „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“, organizovana od strane NVO „Centar za građansko obrazovanje“ (CGO), uz podršku njemačke fondacije Friedrich Ebert (FES), NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore“ (CZIP) i NVO „Politikon mreža“, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

01.07.2022.

„Dobra praksa“ ispunjavanja međunarodnopravnih obaveza Crne Gore pred Komitetom ministara Savjeta Evrope

„Dobra praksa“ ispunjavanja međunarodnopravnih obaveza Crne Gore pred Komitetom ministara Savjeta Evrope

Krucijalna uloga koordinatora procesa izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: „Evropski sud“), povjerena je Zastupniku, koji Komitetu ministara Savjeta Evrope (u daljem tekstu: „Komitet ministara“), zaduženom za vršenje nadzora nad izvršenjem presuda Evropskog suda, dostavlja sve relevantne podatke u vidu Akcionih planova/Izvještaja, koji sadrže individualne i generalne mjere koje treba preduzeti nakon donošenja presude, te isplati pravičnog zadovoljenja, ukoliko je isto dosuđeno podnosiocima predstavki od strane Evropskog suda...

više...
29.06.2022.

Učešće Zastupnice na konferenciji „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“

Učešće Zastupnice na konferenciji „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“

Dana 29. juna 2022. godine u hotelu „Hilton“ u Podgorici održava se konferencija na temu „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“, organizovana od strane NVO „Centar za građansko obrazovanje“ (CGO), uz podršku njemačke fondacije Friedrich Ebert (FES), NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore“ (CZIP) i NVO „Politikon mreža“, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore...

više...
27.06.2022.

Učešće Zastupnice na konferenciji „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Učešće Zastupnice na konferenciji „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Dana 27. juna 2022. godine u hotelu „Hilton“ u Podgorici održava se konferencija na temu „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ sa posebnim fokusom na podršku žrtvama torture, organizovana od strane NVO „Građanska alijansa“, uz podršku Balkanskog Fonda za Demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

više...
02.06.2022.

Predstavljanje publikacije Kancelarije zastupnika „Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru za 2021. godinu“

Predstavljanje publikacije Kancelarije zastupnika „Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru za 2021. godinu“

Dana 2. juna 2022. godine, u hotelu „CUE“ u Podgorici, održava se okrugli sto na temu „Harmonizacija domaće sudske prakse sa standardima ESLJP i jačanje pravne sigurnosti“, organizovan od strane AIRE centra iz Londona, Vrhovnog suda Crne Gore i Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici...

Download više...
30.05.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 30. maja 2022. godine u Resursnom centru za razvoj nevladinih organizacija u Podgorici održava se konferencija za medije na temu „Sporazum o priznanju krivice: Ključni nalazi istraživanja i uticaj na vladavinu prava u Crnoj Gori“, u okviru projekta „Istraživanje istraga“, organizovana od strane Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, NVO „Centar za građanske slobode“ i crnogorskog nezavisnog nedjeljnika „Monitor“...

više...