Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...


KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

08.07.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 8. jula 2022. godine, u hotelu „Hilton“ u Podgorici, održala se radionica u okviru Mreže mladih sudija na temu „Pravo na poštovanje privatnog života; Studije slučaja iz prakse nacionalnih sudova posvećene naknadi štete i nasilju u porodici“, u saradnji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i AIRE Centra iz Londona, a uz podršku Britanske ambasade u Podgorici...

više...
07.07.2022.

Odluka u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu – pravo na naknadu majki troje ili više djece

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu (u daljem tekstu: „Evropski sud“) donio je odluku u predmetu Golubović protiv Crne Gore (predstavka br. 22054/21) kojom je predstavku jednoglasno proglasio neprihvatljivom i istu odbacio u skladu sa članom 35 stav 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija“)...

više...
01.07.2022.

„Dobra praksa“ ispunjavanja međunarodnopravnih obaveza Crne Gore pred Komitetom ministara Savjeta Evrope

„Dobra praksa“ ispunjavanja međunarodnopravnih obaveza Crne Gore pred Komitetom ministara Savjeta Evrope

Krucijalna uloga koordinatora procesa izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: „Evropski sud“), povjerena je Zastupniku, koji Komitetu ministara Savjeta Evrope (u daljem tekstu: „Komitet ministara“), zaduženom za vršenje nadzora nad izvršenjem presuda Evropskog suda, dostavlja sve relevantne podatke u vidu Akcionih planova/Izvještaja, koji sadrže individualne i generalne mjere koje treba preduzeti nakon donošenja presude, te isplati pravičnog zadovoljenja, ukoliko je isto dosuđeno podnosiocima predstavki od strane Evropskog suda...

više...
29.06.2022.

Učešće Zastupnice na konferenciji „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“

Učešće Zastupnice na konferenciji „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“

Dana 29. juna 2022. godine u hotelu „Hilton“ u Podgorici održava se konferencija na temu „Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka?“, organizovana od strane NVO „Centar za građansko obrazovanje“ (CGO), uz podršku njemačke fondacije Friedrich Ebert (FES), NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore“ (CZIP) i NVO „Politikon mreža“, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore...

više...
27.06.2022.

Učešće Zastupnice na konferenciji „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Učešće Zastupnice na konferenciji „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Dana 27. juna 2022. godine u hotelu „Hilton“ u Podgorici održava se konferencija na temu „Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ sa posebnim fokusom na podršku žrtvama torture, organizovana od strane NVO „Građanska alijansa“, uz podršku Balkanskog Fonda za Demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

više...